Hội thảo khoa học Phục dựng một số nghi thức trong lễ hội đền Đuổm theo truyền thống


Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”, ngày 01/12/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức Hội thảo khoa học “Phục dựng một số nghi thức trong lễ hội đền Đuổm theo truyền thống”.

Tham gia Hội thảo, có đại diện Cục Di sản văn hóa, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện cộng đồng chủ thể lễ hội đền Đuổm.

Nội dung các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo tập trung vào một số vấn đề như: khẳng định giá trị văn hóa đặc trưng của lễ hội đền Đuổm thông qua: lễ rước nước, rước đất, lễ vật cúng thánh; nghiên cứu về lễ hội trước đây để thực hành các nghi lễ theo truyền thống; đề cao vai trò của cộng đồng chủ thể văn hóa, tham khảo ý kiến cộng đồng trước khi thực hiện; nghiên cứu những yếu tố văn hóa của người Tày và người Kinh trong lễ hội;; xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh; quy hoạch lễ hội, không gian sinh hoạt của cộng đồng và các di tích khác trên địa bàn để thu hút du khách. Từ di sản văn hóa đang nắm giữ, cộng đồng sẽ được hưởng lợi ích, hướng đến mục tiêu cố kết cộng đồng Việt - Tày và các cộng đồng khác để xây dựng quê hương…./.

Dương Anh

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website