Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép khai quật khảo cổ tại Hải Dương


Ngày 23/11/2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4463/QĐ - BVHTTDL về việc cho phép Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương khai quật khảo cổ tại địa điểm Bãi cọc thuộc xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

 

- Thời gian khai quật: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 15/01/2018.

- Diện tích khai quật: 100m2.

- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hải Dương để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Viện Khảo cổ học và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website