Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa thôn Cam


Ngày 02/11/2017, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch có Công văn số 4731/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa thôn Cam, thuộc xã Cổ Bi,huyện Gia Lâm.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa thôn Cam để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn ngân sách của huyện Gia Lâm và nguồn xã hội hóa; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa thôn Cam theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website