Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Tam Giang và chùa Đại Bi


Ngày 02/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 472/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Tam Giang và chùa Đại Bi, thuộc phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Tam Giang và chùa Đại Bi để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn vốn xã hội hóa; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo nhà di tích đền Tam Giang và chùa Đại Bi theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website