Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bến K15


Ngày 30/10/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4643/ BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bến K15, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

 

Theo phản ánh của cử tri đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến di tích lịch sử quốc gia Bến K15 (quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) - nơi xuất phát đầu tiên của những Con tàu không số được Bộ Tư lệnh Hải quân đầu tư xây dựng từ năm 2002, tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời gian, thời tiết, công trình đến nay đã bị hư hỏng, xuống cấp. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư kinh phí tôn tạo, bảo tồn Khu di tích Bến K15, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời ghi nhận chiến công và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Vì vậy, để  bảo tồn, tôn tạo di tích Bến K15, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân triển khai một số nội dung sau:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bến K15 để bảo tồn và phát huy giá trị theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

- Chủ động bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích bằng ngân sách của địa phương và huy động nguồn xã hội hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí tu bổ hạng mục gốc của di tích Bến K15 thông qua Chương trình Mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 khi thỏa thuận dự án./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website