Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 - 1976"


Ngày 12/10/2017, tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học"Nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 - 1976".

 

Tham dự Hội thảo, có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chuyên gia về di sản văn hóa, tiền tệ, mỹ thuật và cán bộ làm công tác chuyên môn của các cơ quan có liên quan...

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 - 1976, như: Phát huy và xây dựng sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Đánh giá nghệ thuật trang trí trên tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Lộ trình phát triển tiền tệ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Con đường vận chuyển và phát hành tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ; Phát huy giá trị khu di tích nơi in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

Kết quả của Hội thảo đã bổ sung thêm cơ sở lý luận và thực tiễn và làm rõ hơn giá trị khoa học, văn hóa được chứa đựng trên những đồng tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1045 - 1976 mà những nghiên cứu trước đó chưa từng đề cập đến. Thông qua đó, nhóm thực hiện sẽ tiếp thu, hoàn thiện, đưa ra những giải pháp đổi mới công tác quản lý, sưu tầm và phát huy giá trị của những sưu tập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 - 1976 hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các cơ quan liên quan (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Học viện Ngân hàng, các di tích...)./.

Ngọc Chi

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website