Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép khai quật khảo cổ tại Đắk Nông


Ngày 05/10/2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3723/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật khảo cổ tại địa điểm Đắk Sơn thuộc thôn Đắk Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

 

- Thời gian khai quật: Từ ngày 15/10/2017 đến ngày 30/10/2017.

- Diện tích khai quật: 30m2.

- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Khánh Trung Kiên, Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Đắk Nông phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./. 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website