Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thăm dò khảo cổ tại Đắk Lắk


Ngày 18/9/2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3534/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk thăm dò khảo cổ tại 03 điểm, gồm: Chảng Hai (Thôn 10B), Sình Mây (thôn 10B) và Buôn Tơ Roa, thuộc xã Cư A Mung, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

 

- Thời gian thăm dò: Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 20/10/2017.

- Diện tích thăm dò: 12 m2  (03 điểm x 04 m2  /01 điểm).

- Chủ trì thăm dò: Ông Trần Quang Năm, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò phải được nhập vào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phải có báo cáo sơ bộ gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website