Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Tô Hiến Thành


Ngày 21/9/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3988/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Tô Hiến Thành, thuộc phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Tô Hiến Thành để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách của tỉnh Thanh Hóa và nguồn xã hội hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy mô đầu tư (tu bổ, tôn tạo đền thờ và các công trình phụ trợ) chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Tô Hiến Thành theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website