Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thăm dò khảo cổ tại di tích Nhà tù Sơn La


Ngày 18/9/2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3533/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại di tích Nhà tù Sơn La, thuộc phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

 

- Thời gian thăm dò: Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 20/11/2017.

- Diện tích thăm dò 20 m2  (05 hố x 04 m2  /hố).

- Chủ trì thăm dò: Ông Trần Quý Thịnh, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian thăm dò, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Sơn La để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website