Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo khu vực nhà bia ghi tên các liệt sỹ, người dân đã hy sinh tại núi Canh thuộc Cụm di tích lịch sử và thắng cảnh Yên Đức


Ngày 21/9/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3989/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng, nâng cấp khu vực nhà bia ghi tên các liệt sỹ, người dân đã hy sinh tại núi Canh thuộc Cụm di tích lịch sử và thắng cảnh Yên Đức, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo khu vực nhà bia ghi tên các liệt sỹ, người dân đã hy sinh tại núi Canh thuộc Cụm di tích lịch sử và thắng cảnh Yên Đức để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo khu vực nhà bia ghi tên các liệt sỹ, người dân đã hy sinh tại núi Canh thuộc Cụm di tích lịch sử và thắng cảnh Yên Đức theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website