Hội thảo khoa học “Nghệ thuật Bài Chòi Khánh Hòa”


Ngày 12/9/2017, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học "Nghệ thuật Bài Chòi Khánh Hòa". Đây là một trong những hoạt động triển khai Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi dân gian Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Tham dự Hội thảo có đại diện Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao, cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian và các nghệ nhân Bài Chòi của tỉnh Khánh Hòa.

Với 15 tham luận, báo cáo khoa học cùng nhiều ý kiến trao đổi, Hội thảo góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Nghệ thuật Bài Chòi, thực trạng sức sống của di sản, qua đó, đề xuất những giải pháp và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, độc đáo của tỉnh Khánh Hòa. Với trên 300 cá nhân biết hô, hát Bài Chòi mà trong đó có 3 Nghệ nhân ưu tú cùng nhiều nghệ nhân có khả năng thực hành và truyền dạy trong cộng đồng…, cùng hàng chục câu lạc bộ Bài Chòi, Khánh Hòa là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi, triển khai nghiêm túc Kế hoạch bảo vệ di sản đã được cam kết tại hồ sơ đệ trình UNESCO./.

Nguyễn Thị Thu Trang

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website