Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng giảng đường Minh Đức tại chùa Cổ Thạch


Ngày 21/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3535/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng giảng đường Minh Đức tại chùa Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng giảng đường Minh Đức tại khu vực bảo vệ II của di tích chùa Cổ Thạch bằng nguồn vốn của nhà chùa và nguồn huy động hợp pháp khác nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và phát huy giá trị di tích; Thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng giảng đường Minh Đức tại khu vực bảo vệ II của di tích chùa Cổ Thạch.

Tuy nhiên, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:

- Điều chỉnh cửa sổ chữ Thọ thành cửa sắc không; không làm lan can thành bậc hình rồng mà cần làm bản lan can đơn giản, có thể trang trí bằng đồ án hoa lá sen.

- Thuyết minh Báo cáo cần bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

- Hồ sơ bản vẽ kèm theo Thuyết minh Báo cáo cần đổi tên thành Thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời bổ sung các bản vẽ thiết kế chi tiết (cấu tạo nền, bậc cấp, đồ án trang trí mái,…) để đảm bảo đủ điều kiện thi công./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website