Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ hạng mục nhà quản lý và nhà phục vụ tại di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn


Ngày 17/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3020/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa, nâng cấp nhà quản lý và nâng cấp nhà phục vụ; cải tạo nâng cấp sân bê tông tại khu vực bến Thiên Trù thuộc di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, nâng cấp hạng mục: nhà quản lý, nhà phục vụ và cải tạo nâng cấp sân bê tông tại khu vực bến Thiên Trù thuộc di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn để phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức;đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật bu bổ, nâng cấp các hạng mục nêu trên tại di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Quốc Vụ

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website