Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích chùa Kiều Mộc (chùa Thiên An) và di tích chùa Hoa Nghiêm


Ngày 17/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3018/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chùa Kiều Mộc (chùa Thiên An), xã Cổ Đô và di tích chùa Hoa Nghiêm, xã Tản Hồng thuộc huyện Ba Vì.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục Tam bảo của di tích chùa Kiều Mộc và hạng mục Tiền đường di tích chùa Hoa Nghiêm để bảo tồn và phát huy giá trị của 02 di tích bằng nguồn vốn ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì và nguồn xã hội hóa; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ mức độ xuống cấp của 02 di tích chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ hạng mục Tam Bảo di tích chùa Kiều Mộc và hạng mục Tiền đường di tích chùa Hoa Nghiêm theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Quốc Vụ

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website