Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Nguyễn Xá


Ngày 13/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2969/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Nguyễn Xá, thuộc xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Nguyễn Xá để bảo vệ và phát huy giá trị bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Căn cứ nội dung, tính chất tu bổ, tôn tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nguyễn Xá theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Quốc Vụ

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website