Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương xây dựng công trình Nhà tưởng niệm tại di tích lịch sử Vũng Rô


Ngày 13/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2965/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà tưởng niệm di tích lịch sử Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà tưởng niệm tại di tích lịch sử Vũng Rô bằng nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, do Hồ sơ chưa làm rõ vị trí xây dựng Nhà tưởng niệm nên Bộ chưa có cơ sở để xem xét, thỏa thuận phương án xây dựng công trình này.

 Đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Bộ lưu ý một số vấn đề sau:  

- Nghiên cứu chuyển vị trí trụ biểu từ phía trước Nhà tưởng niệm sang vị trí phía trước sân Nhà tưởng niệm.

- Bổ sung ảnh màu chụp hiện trạng di tích và các bản vẽ kiến trúc tổng thể hiện trạng di tích, hiện trạng vị trí xây dựng công trình, vị trí, hướng xây dựng Nhà tưởng niệm và phương án chiếu sáng nội thất; điều chỉnh thiết kế trang trí thành bậc và trên mái phù hợp với tính chất công trình tưởng niệm.

- Căn cứ pháp lý của dự án: cần bổ sung Luật do sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Bộ thẩm định theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khác



Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website