Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ý kiến về việc phát hiện tấm bia đá tại Dự án Bãi đỗ xe phục vụ tham quan của Lăng Tự Đức - Lăng Đồng Khánh


Ngày 19/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3069/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát hiện tấm bia đá tại Dự án Bãi đỗ xe phục vụ tham quan Lăng Tự Đức - Lăng Đồng Khánh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc để có phương án thích hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Về lâu dài, Sở và các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát các khu vực dự kiến triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội để chủ động đề xuất biện pháp xử lý phù hợp với quy định hiện hành.

- Trong trường hợp cần thiết, Sở có thể hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu lập phương án điều chỉnh Dự án Bãi đỗ xe Lăng Tự Đức - Lăng Đồng Khánh trên cơ sở đảm bảo hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di tích và sự đồng thuận giữa các bên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều chỉnh./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website