Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo các công trình phụ trợ di tích đền Tranh, tỉnh Vĩnh Phúc


Ngày 13/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2966/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo các công trình phụ trợ đền Tranh, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đối với di tích lịch sử - văn hóa đền Tranh, không quy định về việc lập Quy hoạch tổng mặt bằng di tích. Để tu bổ, tôn tạo các công trình phụ trợ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP triển khai lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa đền Tranh trình Bộ thẩm định (trong đó có nội dung quy hoạch tổng mặt bằng di tích)./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website