Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khê Hồi


Ngày 12/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2943/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khê Hồi, thuộc xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khê Hồi để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn xã hội hóa; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ nội dung tu bổ, tôn tạo chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Khê Hồi theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website