Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quảng Hựu


Ngày 12/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2947/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quảng Hựu, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quảng Hựu để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn huy động xã hội hóa; đồng thời Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quảng Hựu theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website