Tập huấn “Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích - danh thắng và kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017” tại Thanh Hóa


Triển khai Chương trình tập huấn Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng của UNESCO, từ ngày 12-14/7/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thanh Hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Tập huấn “Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích - danh thắng và kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017”.

Tham gia lớp Tập huấn gồm gần 200 học viên, là cán bộ thuộc phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, cán bộ văn hóa xã/phường/thị trấn thuộc địa bàn huyện Hoằng Hóa và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, với các giảng viên đến từ Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại Tập huấn, học viên được phổ biến những nội dung, như: các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa, vấn đề tu bổ di tích; Công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; nhận diện, kiểm kê, quy trình xây dựng hồ sơ văn hóa phi vật thể trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; kỹ năng chụp ảnh, quay phim, phỏng vấn… liên quan đến công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; trao đổi, thảo luận chia sẻ những vấn đề về văn hóa phi vật thể tại địa phương. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tạo điều kiện cho các học viên thực hành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 03 xã của huyện Hoằng Hóa.

Sau 02 ngày Tập huấn tại Hội trường và 01 ngày đi thực tế, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa, đặc biệt là lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể từ lý thuyết đến thực hành, qua đó sẽ giúp họ có thêm những kỹ năng và kinh nghiệm triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương./. 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website