Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng 06 di tích quốc gia


Ngày 24/5/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định về việc xếp hạng 06 di tích quốc gia, thuộc các tỉnh Tiền Giang, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Bến Tre và Hải Dương.

Theo đó, các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đợt này, bao gồm:

1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Quyết định số 2075/QĐ-BVHTTDL)

2. Di tích khảo cổ Hang Đồng Trương, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (Quyết định số 2076/QĐ-BVHTTDL).

3. Di tích lịch sử Đồn Cao Đông Triều, phường Đông Triều và xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 2077/QĐ-BVHTTDL).

4. Di tích khảo cổ Địa điểm Dinh trấn Thanh Chiêm, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 2078/QĐ-BVHTTDL).

5. Di tích kiến trúc nghệ thuật  Đình Long Phụng, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (Quyết định số 2079/QĐ-BVHTTDL).

6. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (Quyết định số 2080/QĐ-BVHTTDL)./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website