Hội nghị “Hợp tác bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam vì phát triển bền vững”


Ngày 23/4/2017, tại Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình, Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức Hội nghị “Hợp tác bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam vì phát triển bền vững”.

Tham dự Hội nghị có GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Bà Corina Warfield Đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bà Nguyễn Thu Huệ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng, lãnh đạo một số trung tâm/ban quản lý di sản thế giới, đại diện các sở/ban ngành có liên quan của 2 tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình, cùng đại diện các doanh nghiệp tham gia dự án.

Dự án “Sáng kiến Liên minh Hạ Long - Cát Bà” được triển khai trong 3 năm, bắt đầu từ năm 2014 với sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án đề ra 2 mục tiêu chính: Thúc đẩy hình thành và thực hành phương thức hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan trong công tác quản lý và khai thác bền vững vịnh Hạ Long; tăng cường nhận thức xã hội và sự quan tâm của công chúng và các cơ quan quản lý nhà nước về sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt là vai trò của các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng trong phát triển bền vững vịnh Hạ Long. Trong thời gian qua, Dự án đã có nhiều hoạt động như: Hỗ trợ xây dựng đề cương Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản bền vững kết hợp với du lịch có trách nhiệm trên vịnh Hạ Long; cộng đồng tham gia quá trình quy hoạch và thực hiện thí điểm trình diễn nuôi trồng thủy sản bền vững; tăng cường tuyên truyền thúc đẩy hợp tác đa ngành và sự tham gia của các bên liên quan… đã được tổ chức thành công, có tác động tích cực đến nhận thức của cộng đồng.

Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ kết quả và kinh nghiệm giữa các khu di sản thế giới trong công tác phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam, vì phát triển bền vững. Tại Hội nghị, các đơn vị liên quan đã trao đổi những vấn đề, như: mô hình trong thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng trong sáng kiến quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vịnh Hạ Long; kinh nghiệm, cách tổ chức, vận hành phương thức hợp tác đa bên, đa ngành, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, phát triển sinh kế bền vững cho người dân…./.

Hà Ngân

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website