Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà trưng bày trung tâm trên đảo Soi Sim, vịnh Hạ Long


Ngày 17/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1614/BVNTTDL-DSVH về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà trưng bày trung tâm, thuộc Dự án bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim (giai đoạn 2), tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà trưng bày trung tâm, thuộc Dự án bảo tồn động thực vật Vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim (giai đoạn 2), nội dung: xây dựng Nhà trưng bày trung tâm (theo Phương án 3) và các hạng mục phụ trợ (đoạn đường số 1, 3, 7, 9, 15).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

 - Đối với Nhà trưng bày trung tâm:

+ Cần nghiên cứu sử dụng màu sắc phù hợp, đảm bảo vừa biểu hiện được kết cấu phỏng sinh, vừa tránh tương phản với không gian tổng thể khu vực.

 + Chủ đầu tư cần phối hợp với cơ quan chuyên môn để xây dựng đề cương trưng bày và sưu tầm (việc sưu tầm cần bảo đảm không ảnh hưởng tới sự phát triển đa dạng sinh học trong khu vực), việc xử lý mẫu vật phải bảo đảm chất lượng để trưng bày lâu dài.

+ Hạn chế diện tích sử dụng cho việc trưng bày khí hậu và quá trình hình thành dự án để tăng thêm diện tích giới thiệu giá trị tài nguyên động, thực vật đặc hữu của vịnh Hạ Long.

 - Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng khu vực xây dựng (thay cho hồ sơ ảnh đen trắng) theo quy định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website