Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương xây dựng Phù điêu “Đội du kích Khau Phạ”


Ngày 04/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1362/BVHTTDL-DSVH về việc thỏa thuận chủ trương xây dựng Phù điêu “Đội du kích Khau Phạ” thuộc di tích lịch sử Nơi thành lập đội du kích Khau Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải,tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương xây dựng hạng mục Phù điêu “Đội du kích Khau Phạ” thuộc di tích lịch sử Nơi thành lập đội du kích Khau Phạ tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái để bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Cơ bản thống nhất vị trí, nội dung và hình thức kiến trúc của Phù điêu “Đội du kích Khau Phạ” do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề xuất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Phù điêu “Đội du kích Khau Phạ” gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần thể hiện rõ hiện trạng khu đất, khu vực bảo vệ của di tích, mối liên hệ với địa hình, cảnh quan và các công trình xung quanh (nếu có), tính toán quy mô, nội dung xây dựng phù điêu và khả năng phát huy giá trị./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website