Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Giồng Cá Vồ, Thành phố Hồ Chí Minh


Ngày 14/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1560/BVHTTDL-DSVH về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Giồng Cá Vồ, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Giồng Cá Vồ (giai đoạn 2) với nội dung xây dựng các hạng mục: Nhà bao che khu mộ, Nhà trưng bày bổ sung kết hợp nhà ban quản lý + nhà dịch vụ + vệ sinh, chòi nghỉ, sân và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với công trình Nhà bao che khu mộ: Do hồ sơ chưa làm rõ cơ sở để xác định vị trí và quy mô xây dựng công trình, vì vậy, trước khi triển khai lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đào thám sát tại khu vực dự kiến xây dựng Nhà bao che khu mộ. Vị trí, quy mô xây dựng công trình sẽ được xác định cụ thể dựa trên kết quả thám sát.

- Dự án cần bổ sung, làm rõ phương án bảo quản di tích, di vật chống lại tác động của môi trường tự nhiên khi xây dựng Nhà bao che khu mộ, nhất là việc chống thấm theo phương vị ngang và từ dưới lên.

- Điều chỉnh tên gọi Nhà bao che dưới mộ thành Nhà bao che khu mộ.

- Về phương án tôn tạo di tích:

+ Điều chỉnh phương án xây dựng Nhà trưng bày thành Nhà đa năng, trong đó, vừa tổ chức trưng bày, vừa bố trí ban quản lý di tích và dịch vụ.

+ Bổ sung giải pháp trưng bày và bản vẽ bố trí nội thất tại Nhà trưng bày bổ sung; các giải pháp kỹ thuật (thông gió, thoát nước…) để đảm bảo điều kiện độ ẩm, nhiệt độ thích hợp cho công tác bảo quản các di chỉ khảo cổ học nguyên gốc tại Nhà bao che khu mộ.

+ Bổ sung phương án cải tạo cảnh quan di tích; không xây dựng nhà vệ sinh (hạng mục số 7) phía trước lối vào di tích.

- Đối với phần thuyết minh:

+ Phần căn cứ pháp lý của dự án cần bổ sung Công văn số 4180/VHTT-DSVH ngày 09 tháng 11 năm 2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin thỏa thuận dự án trùng tu di tích Giồng Cá vồ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phân tích, làm rõ hiện trạng và khả năng khai thác, phát huy giá trị di tích.

+ Bổ sung quy trình thi công để làm rõ việc xây dựng các công trình không ảnh hưởng đến các địa tầng khảo cổ và cảnh quan, sinh thái khu vực; danh mục hiện vật, đề cương trưng bày tại nhà trưng bày bổ sung để Cục Di sản văn hóa thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website