Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép khai quật khảo cổ tại Mái đá Ngườm


Ngày 17/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1546/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khảo cổ học và Đại học Wollongong Australia khai quật tại Mái đá Ngườm thuộc xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian khai quật: Từ ngày 20/4/2017 đến ngày 20/5/2017.

- Diện tích khai quật: 08m2.

- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Thơ Đình, Viện Khảo cổ học.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện một số vấn đề sau:

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website