Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đền thờ Tuy Quốc công Nguyễn Nhữ Soạn


Ngày 04/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 13/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đền thờ Tuy Quốc công Nguyễn Nhữ Soạn, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đền thờ Tuy Quốc công Nguyễn Nhữ Soạn với nội dung tu bổ đền chính; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Đánh giá giá trị trang trí trên bờ nóc, đề xuất phương án tu bổ, bảo tồn các trang trí trên bờ nóc có giá trị.

- Tái sử dụng tối đa ngói lợp, ngói lót còn khả năng sử dụng (bổ sung bản vẽ hiện trạng và bản vẽ thiết kế phục hồi ngói lợp, ngói lót).

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật cần bổ sung phương án bảo vệ hiện vật trong quá trình thi công; đề xuất phương án xây dựng nhà bao che công trình phù hợp với phương án tu sửa cấp thiết di tích.

Nguyễn Nhữ Soạn (1391 - 1448) là một khai quốc công thần trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh xâm lược, giành độc lập và chủ quyền dân tộc. Sinh thời, Ông làm quan tới chức Nhập nội hành khiển; khi mất được vua truy phong “Bình Ngô khai quốc, Thái phó Tuy Quốc công”… Đền thờ Tuy Quốc công Nguyễn Nhữ Soạn (còn gọi là Quốc công từ, đền thờ họ Nguyễn) được xếp hạng di tích quốc gia theo Quyết định số 1539-QĐ ngày 27/12/1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website