Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Liên kết website

Mở rộng việc xây dựng hồ sơ đề cử vào các Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xây dựng hồ sơ đề cử ghi danh vào các Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3831/BVHTTDL-DSVH ngày 15/10/2021 trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu cuả Việt Nam trình UNESCO.

Theo đó, ngày 20/10/2021, tại văn bản số 7611/VPCP-KGVX Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai lập hồ sơ di sản đối với 02 di sản văn hoá phi vật thể: Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng và Võ cổ truyền Bình Định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO ghi danh vào các Danh sách di sản văn hóa phi vật thể.

Nghệ thuật Chèo được thực hành sống động trong đời sống cộng đồng cư dân vùng châu thổ sông Hồng, lan tỏa đến khu vực trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Võ cổ truyền Bình Định là sự kết tinh và hòa quyện giữa các dòng võ, môn võ, phái võ khác nhau và quy tụ nhiều anh hùng hào kiệt, võ quan, võ sư nổi tiếng tạo nên sức mạnh tổng hợp, chắt lọc ra sự tinh tuý nhất để bồi đắp, bổ sung vào kho tàng di sản võ học của dân tộc. Việc xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng và Võ cổ truyền Bình Định góp phần làm phong phú di sản trong các Danh sách được UNESCO ghi danh, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng chủ thể đang nắm giữ di sản./.

Dương Anh

Liên kết website