Ngày 27 tháng 11 năm 2021
Liên kết website

Khóa học “Bảo tàng học thực địa tại một số bảo tàng và di tích ở Việt Nam”

Trong 02 tuần, từ ngày 03 - 13/01/2017, Cục Di sản văn hóa phối hợp với trường Đại học Queenland, Úc tổ chức khóa học “Bảo tàng học thực địa tại một số bảo tàng và di tích ở Việt Nam”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác về bảo tàng và phát triển di sản bền vững, đã được ký kết giữa Cục Di sản văn hóa và trường Đại học Queenland, Úc từ năm 2014.

Tham gia khóa học có 16 học viên thạc sỹ và nghiên cứu sinh bảo tàng học của  trường Đại học Queenland, Úc và một số đơn vị của Việt Nam như: Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội; Ban quản lý Di tích Hỏa Lò; Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Đồng Đình.

Khóa học tập trung vào những nội dung: lý thuyết và thực hành phát triển chương trình giáo dục trong bảo tàng; tập trung vào các nội dung về phát triển kỹ năng sử dụng ký ức, khai thác câu chuyện lịch sử; tìm hiểu khái niệm về nhận diện khách tham quan như những người đến bảo tàng với mục đích học tập; xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng thông qua giáo dục; tái dựng ký ức lịch sử trong các hoạt động trưng bày. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng hướng dẫn một số hoạt động thực hành, nhằm nâng cao kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công việc cho các học viên./.

Liên kết website