Ngày 28 tháng 9 năm 2022
Liên kết website

Hội thảo góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

 

Hội thảo góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Chủ trì Hội thảo: Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương.

Thời gian: 08h00, ngày 28 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường C6, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tải tài liệu phục vụ Hội thảo tại đây

Liên kết website