Ngày 20 tháng 1 năm 2022
Liên kết website

Hội nghị - Hội thảo và Lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các tỉnh phía Bắc

Từ ngày 05 - 11/7/2020, tại tỉnh Yên Bái, được sự chỉ đạo và đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Thực trạng công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia” (theo Quyết định số 1671/QĐ-BVHTTDL ngày 18/6/2020) và Lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (theo Quyết định số 1692/QĐ-BVHTTDL ngày 22/6 2020).

Hội nghị - Hội thảo với sự tham gia của gần 80 đại biểu: là lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể các tỉnh phía Bắc và một số chuyên gia trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể...

Qua các tham luận và ý kiến phát biểu, Hội nghị - Hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề về thực trạng và bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia theo quy định của Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL. Hội thảo - Hội nghị cũng thống nhất nhận định, bên cạnh những quy định pháp lý mang tính tích cực và thiết thực đối với công tác kiểm kê và xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, sau 10 năm triển khai, việc thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL cũng đã gặp phải một số khó khăn vướng mắc, đặt ra vấn đề cần tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, di sản văn hóa nói chung. Những kiến nghị, đề xuất trên của các địa phương, đơn vị đã được Cục Di sản văn hóa tổng hợp, nghiên cứu để tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về di sản văn hóa trong thời gian tới.

 

Phó Cục trưởng Nông Quốc Thành trao Chứng nhận cho các học viên - Ảnh: Cao Quý

 

Lớp Đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể với sự tham gia của các học viên là cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý di sản văn hóa phi vật thể các tỉnh phía Bắc.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và các chuyên viên của Cục Di sản văn hóa, các học viên đã thu được những kiến thức và kinh nghiệm hết sức quý báu về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là việc thực hiện Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Sau thời lượng học tập trung tại hội trường, các học viên cùng tham quan thực tế, khảo sát điền dã, tìm hiểu kinh nghiệm bảo vệ và phát huy giá trị một số di sản văn hóa phi vật thể của Yên Bái. Kết thúc khóa học, các học viên được Ban Tổ chức cấp Chứng nhận “Đã hoàn thành chương trình Lớp Đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể”.

 

N.T

Liên kết website