Ngày 20 tháng 1 năm 2022
Liên kết website

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn di tích năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-BVHTTDL ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn di tích vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2020 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 có 147 học viên đến từ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; ban/trung tâm quản lý di sản thế giới; bảo tàng, ban quản lý/trung tâm bảo tồn di tích trên toàn quốc.

Trước thực tiễn hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong tình hình mới, Cục Di sản văn hóa ngoài mục đích nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, lớp bồi dưỡng còn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo thành mối liên kết chặt chẽ chia sẻ chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống các di tích nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng gồm:

- 03 chuyên đề học và thảo luận trên hội trường về “Bảo quản di tích và công tác quản lý, bảo vệ hiện vật tại di tích”,“Công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di chỉ, di tích khảo cổ học” và “Đánh giá tác động và những nguy cơ ảnh hưởng tới di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh - Thực tiễn nghiên cứu từ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam”

- 02 buổi khảo sát thực tế kết hợp giữa lý thuyết gắn với hoạt động thực tiễn tại di tích: Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) và Dinh Độc lập, Địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).

 

Học viên học tập thực tế tại di tích Dinh Độc Lập. Ảnh: Cảnh Toàn

 

 

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa trao Giấy chứng nhận cho học viên. Ảnh: Khánh Trang

 

Thông qua Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn di tích, các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng và trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình quản lý di tích của các địa phương trên toàn quốc, đây thực sự là vấn đề cấp thiết trong quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác chuyên môn của ngành di sản văn hóa trên con đường hội nhập và phát triển hiện nay./.

 

Trần Cảnh Toàn

Liên kết website