Ngày 27 tháng 6 năm 2022
Liên kết website

ĐẶC SAN DI SẢN VĂN HÓA SỐ 2 (02) - 2020

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

Nguyễn Duy Thiệu

Tính đa dạng, tính vùng miền và tính tộc người trong các di sản văn hóa của người Việt/Kinh (theo góc nhìn của Từ Chi)

Trịnh Sinh

Về mối quan hệ văn hóa giữa tộc Việt với các cư dân phía Nam

Nguyễn Hồng Kiên

Vài cách nhận thức các phế tích kiến trúc cổ Việt Nam thời Lý - thời Trần

Nguyễn Viết Cường

Văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

Đặng Văn Bài

Bảo tồn di sản văn hoá với tư cách là động lực phát triển kinh tế - xã hội (Trường hợp tỉnh Thanh Hoá)    

T. Tuệ Lâm

Đức thánh Tản với đền thờ trên núi Ba Vì

Lê Thị Minh Lý

Cùng cộng đồng nhận diện di sản văn hóa phi vật thể để phát triển bền vững

Phạm Cao Quý

Góp phần nhận diện nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể

Nguyễn Đạt Thức

Chính tự - chính từ - chính thần quanh tục thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh trên vùng đất Kẻ Giầy

 

BẢO TÀNG

 

Nguyễn Văn Huy

Luật di sản văn hoá với hoạt động của bảo tàng công lập

Nguyễn Văn Đoàn

Vị thế và vai trò của Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Một cái nhìn toàn cảnh

Nguyễn Hải Ninh

Đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực di sản văn hóa

 

DI SẢN TƯ LIỆU - PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

Phạm Khánh Ngân

Kho hồ sơ tư liệu của Cục Di sản văn hóa - Giá trị, thực tiễn và giải pháp

Phan Thanh Hải

Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị một cách bền vững

Liên kết website