Ngày 27 tháng 6 năm 2022
Liên kết website

ĐẶC SAN DI SẢN VĂN HÓA SỐ 1 (01) - 2020

Đôi lời cùng bạn đọc

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

Nguyễn Khắc Sử

Nam Á, Nam Đảo và ngôn ngữ tộc người thời tiền sử ở Tây Nguyên

 

Trần Đình Thành

Đôi nét về di sản văn hóa kiến trúc cổ truyền

 

Nguyễn Minh Khang

Về tu bổ di tích - vài điều cần quan tâm hiện nay

 

Nguyễn Viết Cường

Quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam theo Công ước Di sản thế giới

 

Ngô Văn Doanh

Từ bức phù điêu thành Cha đến truyền thống tượng Yakshini Champa

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

Bùi Hoài Sơn

Bàn về quản lý lễ hội truyền thống trong bối cảnh hiện nay

 

Nguyễn Duy Thiệu

Dân tộc học với di sản văn hóa

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Suy nghĩ về vai trò của di sản văn hóa trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đương đại

 

Kim Deoksoon

Hệ thống bảo vệ Nghề thủ công truyền thống của Hàn Quốc và sự thay đổi quan điểm về chính sách

 

BẢO TÀNG

 

Phạm Mai Hùng

Quy hoạch hệ thống bảo tàng Việt Nam - kỳ vọng và đôi điều trăn trở

 

Nguyễn Văn Đoàn

Bảo tàng Lịch sử quốc gia với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

 

Nguyễn Hải Ninh

Vài suy nghĩ ban đầu về cơ sở dữ liệu lớn (big data) di sản văn hóa

 

DI SẢN TƯ LIỆU - PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

Phạm Khánh Ngân

Hành trình tiếp cận di sản tư liệu tại Việt Nam

 

Đinh Khắc Thuân

Văn hiến Hán Nôm là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc

Liên kết website